Länkar

Länkar

Här nedan presenterar vi länkar som vi tror kan intressera föreningens medlemmar. De flesta leder till företag som ägnar sig åt byggnadsvård men även en del myndigheter och organisationer finns med.

Föreningen kan naturligtvis inte garantera kvaliteten på alla företags arbete. Om du tänker anlita någon så är det lämpligt att ta referenser och skriva avtal.

Känner till du till någon webbsida som skulle passa i listan här? Skicka i så fall epost till info@skanskagardar.se.

Allbäck Linoljeprodukter AB

Började redan 1982 med fönsterrenovering, konstruerade/uppfann kittlampan, tillverkar egna linoljeprodukter i olika kulörer. Inblandade i renovering av bl.a. fönstren på den franska nationalklenoden slottet i Versailles mfl berömda byggnader.

 

Arkivcentrum Syd i Lund

Här kan man studera handlingar från de medverkande organisationerna. Dessutom har man föreläsningar och kurser.

 

BEVIS

Byggnadsvård i Skåne, ett nätverk för företag i Skåne som arbetar med byggnadsvård.

 

Byggfabriken

Har butiker i Malmö och Stockholm. Allt inom byggnadsvård, beslag, färger, inredning osv.

 

Byggigen

Ekonomisk förening för återbruk av byggmaterial.

 

Byggnadsvård i Qvarnarp

Material och detaljer för äldre hus.

 

Collectors Corner

Inrednings-, renoverings- och byggnadsmaterial samt även möbler och konsthantverk.

 

Dialekt- och ortnamnsregistret (DAL)

Samlar in, tillhandahåller, ger ut material och forskar bl.a. om ortnamnen i Skåne, samt dialekter i Blekinge, Halland, Skåne, Småland och Öland. Här finns t.ex. namn på bl.a. de olika delar som en skånelänga består av i olika dialekter m.m.

 

Dansk Tækkemands Laugs hemsida

Om stråtak på både tradionellt och nytt vis. Vägledning, inspirerande bilder.

 

Enetorpets byggnadsvård

Säljer linoljefärg, linoljespackel, emulsionsfärg, hartsoljefärg och tjärblandningar.

 

Folkes bygg

Restaurerar kulturbyggnader och säljer byggnadsmaterial.

 

Folklivsarkivet i Lund

Visar sina samlingar och här kan du kanske hitta ritningar på din gård.

 

Färg Från Förr

Är butiken för dig som vill måla som man gjorde förr.

 

Föreningen Sesam

En ideell förening som genom praktiskt arbete verkar för att bevara den mångfald som finns bland köksträdgårdens och åkerns växter. Genom medlemmarna kan man få tag i fröer som inte finns i handeln.

 

Gysinge Centrum för byggnadsvård

Reservdelar till gamla hus.

 

Järseke såg

Kan på beställning såga upp i dina dimensioner i mindre partier. Dimensioner som inte finns på vanliga brädgårdar!

Knadriks Kulturbygg

Restaurerar kulturhistoriskt värdefulla byggnader med traditionella material, metoder och verktyg. Timring, taktäckning med halm, vass och stickor. Murning med lera. Rådgivning och kursverksamhet.

 

Kullabygdens Byggnadsvård

För återvunnet material och nytillverkning efter gamla modeller.

 

Kulturmejan

Ekologisk och naturvänlig färg, Ottossons linoljefärg, byggmaterial, isolering, tapeter, beslag, textil m.m.

 

Morfars kammare

Murning av skorstenar och öppna spisar, skorstensrenovering, säljer kaminer och spisar.

 

Målarkalk AB

Har produkter och kunskap för och om byggnadsvård.

 

Ni & Wi — Timmer och tak

Utför taktäckning med halm, reparerar timmerhus m.m.

 

Oscarshus AB

Renovering och nytillverkning av fönster, besiktning, rådgivning. Återförsäljare för Ottosson, Eskilstuna kulturbeslag, Lim & handtryck.

 

Qvesarums Byggnadsvård

Material för byggnadsvård m.m.

 

Skansens Byggnadsvård

Här finns recept på lim och färg och råd om byggnadsvård, t ex såpskurning av golv, lerklining och mycket annat.

 

Skånes Hembygdsförbund

Paraplyorganisation för den skånska hembygdsrörelsen. Förbundet anordnar kurser och temadagar för medlemsföreningarna.

 

Skånska Trädgårdsföreningen

Med anor från 1876, ordnar kurser på olika teman, växtloppis, trädgårdsresor mm.

 

Station Nord

Har eldstäder av alla slag.

 

Svenska Antiknätet

Har länkar till sidor som handlar om antikviteter, mässor, byggnadsvård etc.

 

Svenska byggnadsvårdsföreningen

Vill skapa opinion i frågor om byggnadsvård.

 

Sydkustens Byggnadsvårdsbutik HB

Byggnadsvårdsbutik i Skivarp med inriktning på färg, pigment och beslag.

 

Tradition Bygghantverk

Byggnadsvård på gamla hus, finns i Stehag.

 

Tranes Handelskompagni AB

Byggnadsvårdsbutik i Gislöv.

Följ gärna vår grupp på Facebook!

Sidan uppdaterad 20161013/mr