Om oss

Styrelsen, vald på årsmötet 19 maj 2018

Ordförande

Eleonor Nilsson Odén

 

Ledamöter

Elisabeth Logård

Ann Renbjer

Thord Kristiansson

Bengt Rodén

Margareta Leijonhufvud

Maria Attström

 

Suppleanter

Henrik Nilsson

Anita Rodén

Peder Hermodsson

Karin Larsarp

Tomas Stanislawski

Anna Tengborg

 

Revisorer

Bo Bergsten (ordinarie)

Monica Nilsson (ordinarie)

Folke Abrahamsson (suppleant)

Torsten Svensson (suppleant)

 

Valberedning

Bengt Rodén (sammankallande)

Anne Nilsson (ordinarie)

Pia Sander (ordinarie)

Anita Rodén (suppleant)

Historia

Föreningen bildades våren 1974 på Stora Tibbaröd över en kopp kaffe mellan Birgitta och Eric Lilius samt Karin Ohlson (Karzo på SDS). Birgitta och Eric var nyblivna ägare till en fyrlängad skånegård och upptäckte snabbt att de inte hade de kunskaper som behövdes för att rätt restaurera/renovera och bevara en skånsk gård/länga, dvs. att bevara dess typiska karaktär. Tillsammans med andra nyblivna ägare sökte man kunskap, hjälpte varandra och utbytte givetvis lärdomar.

Teckning: Eric Lilius

 

 

Per Hans gård

Per Hans gård som ligger i Östra Tvet på Revingefältet exproprierades av staten när Revingeheds övningsfält byggdes ut under 1960-talet. Gården förföll och meningen var att den skulle rivas 1991. I stället fick Skånska Gårdar hyra den och det gjorde vi t o m år 2005.

De nödvändigaste reparationerna utfördes av frivilliga krafter och under ett antal kurser som hölls här. Vidare fick föreningen ett anslag ur en kungafond och hjälp av en grupp från Malmö som arbetstränade här.

Färgen Per Hans-blått kom till vid en fönstermålarkurs, när målarmästare Allan Linder hittade färgrester på ett fönster. Gården användes även för andra kurser, mässor, utställningar och mycket annat.

Följ gärna vår grupp på Facebook!

Sidan uppdaterad 20161013/mr