Vad vi gör

Vad vi gör

Här nedan är några exempel på vad föreningen ägnar sig åt.

 

Föreläsningar och seminarier

Vi ordnar föreläsningar i ämnen som kan intressera ägare till äldre hus. De senaste åren har vi t ex haft ett heldagsseminarium om Grund, isolering, golv och energi. Ett annat handlade om kök - hur kan man anpassa funktionerna i ett modernt kök till sitt gamla hus? Året dessförinnan var ämnet tak av olika material.

Öppen gård

Att besöka andra medlemmars hus och gårdar för att se hur de löst sina husproblem brukar vara populärt. En variant är att vi har ett speciellt tema för dagen, t ex uthus, trädgårdar eller kök. Andra gånger väljer vi ställen som ligger någotsånär nära varandra så att det är lätt att besöka flera på samma dag.

Studiebesök av olika slag

Vi besöker t ex museer och kulturskyddade hus och ibland företag. Vi har varit på bakdag på Blåherremölla vattenkvarn. En annan gång tittade vi på textilier i Lilla Rödde. Järseke såg har vi också besökt.

 

Vill du följa med på dessa besök?

Medlemskap i föreningen kan du få genom att sätta in 200 kr/familj

på vårt bankgiro 687-4234, så kommer det senaste numret av medlemsbladet per post.

Glöm inte att skriva namn och adress på inbetalningen!

Ange gärna att du är ny medlem också!

Följ gärna vår grupp på Facebook!

Sidan uppdaterad 20161013/mr